Te gek voor woorden

/ oktober 2, 2019

In 2016 is de DSM 5 verschenen, de Diagnostic and Statistical Manual.

Het is een samenvatting van alle psychische afwijkingen die de mensheid kan treffen, met naam en toenaam en criteria voor de diagnose. Ze wordt opgesteld door een club van belangrijke psychiaters en andere deskundigen die zichzelf belangrijk vinden. Hoe belangrijk ze zijn blijkt uit het feit dat meer dan de helft van de samenstellers belangen heeft bij de farma-industrie. Hoe die DSM samengesteld wordt is niet bepaald wetenschappelijk: bij handopsteken wordt gestemd of een diagnose al dan niet opgenomen wordt in de catalogus. Kijk eens op youtube naar ‘The marketing of Madness’, dan kunt u het met eigen ogen zien.

In de VS heeft 80% van de 21-jarigen volgens deze  criteria een psychische afwijking. Alan Frances, gerenommeerd psychiater was voorzitter van de DSM 4 commissie. Bij het verschijnen van de DSM 5 vond hij het te gek worden en keerde zich tegen de ‘diagnostische inflatie’, dat wil zeggen het pathologisch verklaren van normaliteit. Zeker toen hij zag dat de farmalobby gretig de psychische diagnoses bij kinderen omarmde. De kans dat een kind de diagnose ADHD kijgt is groter als het tot de jongsten van de klas behoort. Frances beklaagt zich: ‘we hebben onrijpheid gemedicaliseerd’ en betoogt verder dat de psychischiatrische diagnoses puur subjectief gesteld worden. Er is geen enkele objectieve test voor zoiets als ADHD of bipolaire stoornis bij kinderen. Er zijn wel medicijnen voor. Frances schreef er een boek over: ‘Saving normal’ en blogt onder dezelfde benaming.

Een belangrijke psychische afwijking die ik tevergeefs zocht in deze lijst is ‘Hebzucht’.

Mijns inziens is het een van de ernstigste psychische stoornissen die een mens kan treffen. Er zijn mensen die zoveel geld hebben dat ze het in tien levens nog niet op zouden kunnen maken. En toch willen ze nog meer. En hier hebben we wel een objectieve test: de bankrekening. Het tegenovergestelde van hebzucht is tevredenheid. Je zou deze afwijking dus ook kunnen omschrijven als ‘onvermogen tevreden te zijn’.

Het is opvallend dat in de homeopathische literatuur en in de repertoria hebzucht wel als een afwijking wordt gezien. In de rubriek ‘Avarice’ staan ruim 50 middelen. Daar is over nagedacht.

Fernand Debats is arts voor homeopathie en houdt praktijk in Eindhoven en Middelburg volgens de klassieke homeopathie.