Iedereen kan bij een homeopaat terecht, verwijzing door een huisarts is niet nodig. Klachten als allergie, eczeem, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, problemen met de spijsvertering, k.n.o. klachten, kinderziekten en emotionele problemen, zoals gevolgen van onverwerkt verdriet, zijn goed te behandelen.

Uw homeopathische behandeling verloopt als volgt
Maakt u een eerste afspraak voor een homeopathisch consult? Dan stuur ik u een intakeformulier toe. Hierop vult u uw klacht(en), uw medische voorgeschiedenis en algemene symptomen in. De vragenlijst nemen we bij het eerste consult samen door. Zo krijg ik een volledig beeld van uw constitutie en klacht(en), en kan ik u gericht onderzoeken.

Eerste consult
Bij het eerste gesprek nemen we het ingevulde intakeformulier door en zal ik verder ingaan op de klachten. U wordt bij een homeopathisch consult niet lichamelijk onderzocht, maar mocht daar aanleiding toe zijn dan wordt dat eerst besproken.

Op basis van het eerste consult maak ik een analyse waaruit ik tot een homeopathisch middel kom. Dit homeopathische middel en een begeleidend schrijven wordt meestal binnen een week na het eerste consult naar u opgestuurd. Na inname van het middel wachten we één á twee weken om te beoordelen hoe uw lichaam op het middel reageert.

Tweede en vervolgconsulten
U volgt uw therapeutische plan twee tot vier weken. Dan komt u terug voor controle en onderzoek ik uw reactie op de behandeling. Zo nodig stellen we een aangepast therapieplan op. Dit kan betekenen dat ik een ander middel voorschrijf, maar het kan ook zijn dat u het zelfde middel in een andere homeopathische verdunning krijgt.

Aantal behandelingen
De ervaring leert dat klachten na drie tot vijf homeopathische consulten sterk verminderen of verdwijnen.