Alle consulten in mijn praktijk zijn op afspraak.

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van tevoren worden geannuleerd, anders zijn wij genoodzaakt om het bedrag in rekening te brengen.

Op onze nota’s is het NUL tarief van toepassing, dus er wordt GEEN BTW vermeld op de nota’s. Bij het eerste consult zijn de homeopathische middelen bij de prijs inbegrepen.

TARIEVEN

Eerste consult: € 90,00, het eerste consult duurt meestal 1,5 á 2 uur, na dit consult wordt een samenvatting gemaakt, waarna ik tot de keuze van een middel kom.

Vervolgconsulten: € 60,00, het tweede consult vindt meestal plaats binnen 2 tot 4 weken na het eerste consult. Dit is inclusief uitleg en analyse van het eerste consult.

Telefonische consulten: Korte gesprekken van ca. 10 minuten worden niet in rekening gebracht. Bij langere telefonische consulten kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2021 worden de behandelingen via Bilonoön Homeopathie niet meer vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen en de ZVW.

Waarom heb ik dit besluit genomen vraagt u zich misschien af. U zult ook zelf gemerkt hebben dat de zorgverzekeraars ieder jaar hun polisvoorwaarden veranderen, d.w.z. ze gaan ieder jaar minder vergoeden of hetzelfde vergoeden maar dan voor een hogere prijs.

Voor mij als alternatief zorgverlener hebben de zorgverzekeraars ook eisen gesteld, dit is ongeveer 12 jaar geleden begonnen met de invoering van een aantal verplichte cursussen en een jaarlijks systeem om je kennis op peil te houden. Hier is niets mis mee want het is goed om je kennis op peil te houden met nieuwe of andere behandelwijzen in jouw vakgebied.

Na jaren extra kosten gemaakt te hebben om aan de eisen van de zorgverzekeraars te voldoen gaan de zorgverzekeraars de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen zodanig korten en zelfs helemaal afschaffen, dat het voordeel voor mogelijke vergoedingen erg klein is geworden. In deze bijlage vergoedingen 2023, staan de verzekeraars met hun aanvullende pakketten en kunt u bij elke verzekering bepalen in hoeverre het voor u nog zinvol is om gebruik te maken van een aanvullende verzekering.

Let op, ieder kan alleen voor zichzelf deze keuze bepalen, immers de aanvullende verzekeringen gelden niet alleen voor alternatieve geneeswijzen maar ook voor extra behandelingen zoals fysiotherapie of extra kraamzorg.

Bent u lid van het gezondheidscoöperatief Nederland en doet u mee met de pilot “Het Coöperatieve Gezondheid Fonds”, dan kunt u de facturen declareren bij het gezondheid fonds.