Vanaf 1 januari 2021 worden de behandelingen via Bilonoön Homeopathie niet meer vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen en de ZVW.

Waarom heb ik dit besluit genomen? Vraagt u zich misschien af. U zult ook zelf gemerkt hebben dat de zorgverzekeraars ieder jaar hun polisvoorwaarden veranderen, d.w.z. ze gaan ieder jaar minder vergoeden of hetzelfde vergoeden maar dan voor een hogere prijs.

Voor mij als alternatief zorgverlener hebben de zorgverzekeraars ook eisen gesteld, dit is ongeveer 10 jaar geleden begonnen met de invoering van een aantal verplichte cursussen en een jaarlijks systeem om je kennis op peil te houden. Hier is niets mis mee want het is goed om je kennis op peil te houden met nieuwe of andere behandelwijzen in jouw vakgebied.

We zijn nu 10 jaren verder en na jaren extra kosten gemaakt te hebben om aan de eisen van de zorgverzekeraars te voldoen gaan de zorgverzekeraars de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen zodanig korten en zelfs helemaal afschaffen, dat het voordeel voor mogelijke vergoedingen erg klein is geworden. In deze bijlage vergoedingen 2021 lijst staan de verzekeraars met hun aanvullende pakketten en kunt u bij elke verzekering bepalen in hoeverre het voor u nog zinvol is om gebruik te maken van een aanvullende verzekering. Let op, ieder kan alleen voor zichzelf deze keuze bepalen, immers de aanvullende verzekeringen gelden niet alleen voor alternatieve geneeswijzen.

Waarom zou u klassieke Homeopathie willen doen?

Stel u heeft;

  • Een klacht die elke keer weer terugkeert.
  • Een chronische aandoening waarvoor u medicijnen gebruikt, maar u heeft last van de bijwerkingen.
  • Een (chronische) klacht waarmee uw huisarts en/of het ziekenhuis u niet verder mee kan helpen.
  • Het idee dat medicijnen niet echt genezen maar slechts symptomen onderdrukken.

Dan kan homeopathie uitkomst bieden. Homeopathie zorgt voor een langdurige, veilige en zachte genezing van uw klachten door activering en versterking van het zelf-genezend vermogen dat iedereen in zich heeft.

Homeopathie helpt bij de genezing van in principe elke aandoening, zowel als vervanging als ondersteuning van reguliere behandeling. Goede voorbeelden van aandoeningen waarbij homeopathie effectief is zijn eczeem, astma, allergieën, ontstekingen, infectieziekten, gewrichtsklachten, menstruatieklachten, migraine, vermoeidheid, fysiek trauma, maar ook psychische problematiek als depressieve klachten en gedragsstoornissen.

Homeopaat Heerenveen, homeopathie Heerenveen, homeopathie Friesland, natuurgeneeskunde, klassieke homeopathie, predictive homeopathie, Karin van den Berg, NWP