Mijn naam is Karin van den Berg. Ik heb de opleiding tot Klassiek Homeopaat aan de Academie voor Klassieke Homeopathie (AVKH) in Zwolle afgerond. Daarnaast heb ik de basis en de vervolg opleiding predictive homeopathie afgerond en heb ik in januari 2020 de predictive seminars van Dr. Prafull Vijayakar live gevolgd in zijn praktijk te Bombay, India.

Waarom Bilonoön?
Als je googelt op die naam kreeg je, tot het bestaan van deze website, geen hits. Hoe kom ik er dan aan? Jaren geleden kwam het woord voor in een droom, soms heb je van die dromen die blijven “hangen”, vooral het woord bilonoön ben ik nooit vergeten. Dus toen ik moest nadenken over een naam voor de praktijk kwam direct het woord bilonoön weer bovendrijven. Ik had geen idee wat de echte betekenis van het woord was dus internet moest maar uitkomst bieden, maar zoals eerder genoemd, geen enkele score in zoekmachines! 

Nu heeft mijn oudste zus theologie gestudeerd, toen ik haar vroeg of zij wist wat bilonoön betekende vertelde ze: “Bilonoön, dat klinkt Hebreeuws, zal ik eens kijken of ik kan vinden wat het betekent?

En ja hoor, zij vond dit: “Het woord in zijn geheel kon ik niet traceren, wel als ik het in tweeën deelde: bilo en noön. Noöns zijn deeltjes die verbonden zijn met het ‘noönic field’, een bewustzijnsveld. Bilo betekent hartslag of puls. Maar ook: het topje van een ijsberg.” Het zou dus eigenlijk een soort van elektro-magnetisch bewustzijnsveld of….psyche(ziel) kunnen betekenen?!

Dan rest ons nog de vraag, wanneer ben je nu een homeopaat? Onderstaande cartoon geeft misschien wel het antwoord hierop!