Homeopathische potenties kunnen een component van een elektrisch veld (-achtig) hebben: bewijs van het gebruik van ingekapselde solvatochrome kleurstoffen!

/ november 8, 2020

Er is aangetoond dat homeopathische potenties interageren met een reeks solvatochrome kleurstoffen om spectroscopische veranderingen teweeg te brengen in het zichtbare gebied van het elektromagnetische spectrum. Bovendien begint de aard van de veranderingen die onder verschillende experimentele omstandigheden zijn waargenomen, het aantal mogelijke hypothesen te beperken dat naar voren kan worden gebracht met betrekking tot de fundamentele identiteit van potenties.

https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0039-1693985