Effectiviteit van homeopathie gemeten

/ november 1, 2020

26 oktober 2020

Een aantal Duitse verzekeringsmaatschappijen biedt aanvullende verzekering voor homeopathie aan. De effectiviteit hiervan is vaak onderwerp van discussie. Om dit meetbaar te maken heeft het Berlijnse Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics een studie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat aanvullende homeopathische behandeling de kwaliteit van leven verbetert. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift BMC Health Services Research.

In de vergelijkende, prospectieve, observationele studie werden de data van 2524 participanten geanalyseerd. Een deel had homeopathie in het pakket (‘de homeopathiegroep’), terwijl een ander deel alleen reguliere zorg ontving, de controlegroep. Deelnemers hadden last van diverse klachten: migraine/hoofdpijn, allergische rhinitis, astma, atopische dermatitis of depressie. Voor het onderzoek werden diagnose-specifieke vragenlijsten gebruikt.

De effectiviteit van de behandeling werd na zes maanden gemeten en werd berekend op basis van de totale kosten voor de verzekeraar in relatie tot de kwaliteit van leven (ofwel QALYs, quality-adjusted life-years). Kosten werden ontleend uit de claims bij verzekeraars en QALY’s werden gebaseerd op vragenlijsten (SF-12 Health Survey data). Na zes maanden waren de uitkomsten statistisch significant in het voordeel van de homeopathiegroep met migraine/hoofdpijn, astma, atopische dermatitis en depressie. Bij hen verbeterde de kwaliteit van leven dus beduidend meer dan bij de controlegroep. Tegelijkertijd vielen de kosten voor de verzekeraar voor de homeopathiegroep hoger uit, wat suggereert dat de meerkosten hebben bijgedragen aan deze verhoogde kwaliteit van leven (QALY’s), geven de onderzoekers aan.

De onderzoekers verwachten dat mensen bij diverse aandoeningen mogelijk gebaat zijn bij een aanvullende homeopathische behandeling. Zij vinden echter dat er alleen op basis van deze studie nog geen conclusies kunnen worden getrokken. Meer onderzoek is nodig om deze onderzoeksresultaten te bevestigen.

Bronvermelding:
Kass, B. et al. Effectiveness and cost-effectiveness of treatment with additional enrollment to a homeopathic integrated care contract in Germany. BMC Health Services Research, 15 sep 2020;20(1):872.