Voortgang onderzoek naar effecten coronacisis op leefstijl

/ november 1, 2020

30/10/2020

Vrouw met mondkapje tegen het coronavirus

Begin juli heeft de Vereniging Homeopathie geïnvesteerd in het Nederlandse deel van een internationaal onderzoek waarbij de vraag centraal staat: leidt de coronacrisis ertoe dat mensen beter gaan zorgen voor hun gezondheid?

Eerste bevindingen

De eerste analyse van de verzamelde informatie over het gezondheidsgedrag van een representatieve groep burgers tijdens het begin van de coronacrisis is gedaan. De bevindingen zijn positief en nuttig als input voor de rondetafeldiscussie van de deelnemende onderzoeksinstanties: het Norway’s National Research Center in Complementary and Alternative Medicine, het Zweedse Karolinska-instituut en het Nederlandse Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid.

Vertraagd

Door de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus is deze discussie met een maand vertraagd. Deze staat nu voor de tweede helft van oktober gepland. Inmiddels is er een concept van het wetenschappelijke artikel gemaakt voor de Nederlandse situatie. Internationaal zijn de onderzoekers bezig met een complexe en inhoudelijke discussie over wat precies wel en niet onder ‘complementaire zorg’ valt.

Resultaten

Zodra er meer bekend is over de resultaten van dit onderzoek, zullen we dit delen op deze website en op onze Facebook-pagina.

> Word lid van de Vereniging Homeopathie