Kruidengeneesmiddelen als mogelijke adjuvante symptomatische therapie in COVID-19

/ november 5, 2020

Een recente studie onderzocht de beschikbare gegevens om een ??baten / risicobeoordeling te geven voor het gebruik van kruidengeneesmiddelen, die traditioneel geïndiceerd zijn voor aandoeningen van de luchtwegen, als adjuvante symptomatische therapie bij het zelfmanagement van milde symptomen in de context van de ziekte van COVID-19.

Negenendertig geneeskrachtige kruidenplanten die in Amerika en Europa bekend zijn voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen, voornamelijk met betrekking tot de symptomen hoest, pijn en koorts, werden in de studie opgenomen, die zich concentreerde op hun therapeutisch potentieel, de beperkingen voor het gebruik en mogelijke risico’s. . Daarnaast werden ook drie aanbevolen geneesmiddelen – ibuprofen, paracetamol en codeïne – beoordeeld. De hoofdstukken voor elk van de kruidengeneesmiddelen of -geneesmiddelen bevatten indicaties, chemische samenstelling, dosering, preklinisch en klinisch bewijs, veiligheid en specifieke waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik. Een informatieve en evenwichtige algemene beoordeling besluit elk hoofdstuk.

Voor vijf van de 39 kruidengeneesmiddelen werd een positieve baten / risicobeoordeling bepaald. Het niveau van bewijs voor Althaea officinalis , Commiphora molmol , Glycyrrhiza glabra , Hedera helix en Sambucus nigra suggereert een mogelijk klinisch gebruik als adjuvantia bij de behandeling van vroege / milde gevallen van COVID-19. Nog eens twaalf kruidengeneesmiddelen werden als veelbelovend geclassificeerd.

De auteurs onderstrepen de noodzaak van verdere validatie van het besluitvormingskader dat ze hebben gebruikt en zouden de start van een brede discussie over het potentieel van kruidengeneesmiddelen bij deze pandemie verwelkomen.

Bron: Silveira D, Prieto-Garcia JM, Boylan F, Estrada O, Fonseca-Bazzo YM, Jamal CM, Magalhães PO, Pereira EO, Tomczyk M, Heinrich M (2020) COVID-19: Is er bewijs voor het gebruik van kruiden geneesmiddelen als adjuvante symptomatische therapie? Voorkant. Pharmacol. 11: 581840. doi: 10.3389 / fphar.2020.581840