https://www.youtube.com/watch?v=QQj1td8OP1w

De behandeling bestaat uit een beginanamnese van ongeveer 1½ uur, waarin uw klacht(en) en andere bijzonderheden in kaart worden gebracht. Hierbij wordt naar u als geheel gekeken, u bent namelijk niet uw klacht, u heeft een klacht en die komt voort uit een samenspel van allerlei invloeden en eigenschappen die bij u als geheel horen. Dit heet ook wel een holistische benadering. Een simpel voorbeeld is dat iemand een infectieziekte oploopt (een fysiek probleem) na een periode van stress (een psychische trigger). Zo wordt er ook gekeken naar eventuele invloeden uit het verleden en  omgevingsfactoren die mogelijk een rol spelen.

Na afloop van de anamnese wordt op basis van het totaalbeeld een passend homeopathisch middel gezocht. In een vervolggesprek, dat over het algemeen na 2 maanden plaatsvindt en ongeveer 1 uur duurt, wordt nagegaan hoe u op het middel heeft gereageerd en gekeken of en hoe de behandeling zal worden voortgezet. Afhankelijk van de klachten en uw eigen behoefte kan tussentijds contact plaatsvinden via telefoon of e-mail.

Over de totale duur van de behandeling is op voorhand moeilijk iets te zeggen. Vuistregel is dat hoe langer de klacht bestaat en hoe ernstiger de klacht is, hoe langer het herstel zal duren.